Huisregels Schanspop

HUIS- EN TOEGANGSREGELS
 

 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholhoudende dranken verkocht. Tevens is het verstrekken aan en het nuttigen van alcohol door personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan.
 • Met ingang van 1 juli 2008 is het verboden te roken in horecagelegenheden w.o. feesttenten.Dit betekent dat roken in de tent op het festivalterrein NIET is toegestaan.
 • De verkoop van alcoholhoudende drank kan te allen tijde , op grond van wangedrag en / of dronkenschap worden geweigerd. Het gebruik / verhandelen van soft- c.q. harddrugs en het verhandelen of helen van gestolen goederen is verboden. Agressief gedrag en geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.
 • Bij diefstal en/of vernielingen, het voorhanden hebben van wapens (in de ruimste zin v.h. woord), alsmede bij het plegen van huis/ lokaalvrede breuk wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • Aanwijzingen welke namens de organisatie door de beveiliging en overige dienstdoende personen worden gegeven dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Bij het niet naleven van voornoemde huisregels wordt U de aanwezigheid op het festivalterrein ontzegd.
 • De organisatie heeft het recht verwijderde personen geen toegang meer te verschaffen.

Toegangsregels

 • De legitimatieplicht geldt in heel Nederland , dus ook op “Schanspop”. Zorg ervoor altijd een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben , wij kunnen er te allen tijde naar vragen. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij de toegang tot het festivalterrein weigeren. Alleen paspoort , identiteitskaart en rijbewijs zijn geldig.
 • Bij alle toegelaten bezoekers wordt een polsbandje aangebracht. Voor de bezoekers jonger dan 18 jaar is een afwijkende kleur van toepassing.
 • Bij onduidelijkheid over de leeftijd wordt automatisch een polsbandje voor jonger dan 18 jaar verstrekt.
 • Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor letsel, schade en of vermissingen, aan/uw eigendommen en goederen.
 • Bij het betreden van het festivalterrein van Schanspop geeft u toestemming aan het door de organisatie aangesteld beveiligingspersoneel u preventief te mogen visiteren en/of fouilleren.
 • De volgende zaken zijn niet toegestaan op het festivalterrein van Schanspop en ( kunnen ) door het beveiligingspersoneel in beslag worden genomen: film- , foto- en andere opnameapparatuur, meegenomen dranken ,drugs , glaswerk, blik, plastic flessen, spuitbussen, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen ( dit ter beoordeling van de organisatie )
 • Lachgas en lachgaspatronen zijn niet toegestaan
 • Wanneer u onder invloed van alcohol c.q. drugs verkeert, kan u de toegang worden geweigerd.
 • Tijdens het evenement worden  foto en video-opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te maken, verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van één of meerdere acts kunnen toegangskaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 • Het is niet mogelijk om het festivaltenterrein van Schanspop tijdelijk te verlaten en later op hetzelfde toegangsticket /bandje als eerder gebruikt terug te komen.
  Als u het festivalterrein van Schanspop terug op wilt zult u opnieuw moeten betalen voor entree.
  Daarbij mogen drinkbekers niet meegevoerd worden naar buiten.